0

سبد خرید

جمع سفارش :تاریخچه_پیدایش_عینک

Apple 3D Touch

تاریخچه پیدایش عینک


1400/01/24

اختراع عینک تحول بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. داستان تاریخچه عینک بسیار طولانی است. اولین مخترع عینک شناخته نشده است. رومیان اولین اشخاصی بودند که پی بردند برای بهبود در دید می توان هنگام خواندن از شیشه استفاده کرد. آنها با شیشه های بزرگنما دایره های کوچک می ساختند تا بینایشان بهبود یابد.

بسم الله الرحمن الرحیم

اختراع عینک تحول بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. داستان تاریخچه عینک بسیار طولانی است. اولین مخترع عینک شناخته نشده است. رومیان اولین اشخاصی بودند که پی بردند برای بهبود در دید می توان هنگام خواندن از شیشه استفاده کرد. آنها با شیشه های بزرگنما دایره های کوچک می ساختند تا بینایشان بهبود یابد.
اولین عینکی را که بشرمی توانست به چشم بزند در قرن 13م در ایتالیا ساخته شد. لنزهای شیشه ای برآمده ی اولیه داخل فریم های چوبی یا چرمی قرار می گرفتند.
این فریم ها از شاخ حیوانات ساخته می شد. فریم ها یا بر روی بینی قرار می گرفتند یا با وسیله ای به پشت سر بسته می شد.
از مدارک موجود این چنین استنباط می شود که در زمان مصریها، یونانی هاو رومی ها ی باستان هیچ وسیله کمکی بینایی وجود نداشته است. بر اساس نامه یک فرد رومی که صد سال پیش از میلاد نوشته شده براین موضوع تاکید داشته که وی به خاطر سن زیادش و اینکه نمی توانسته مطالعه کند برای کارهایش به بردگانش متکی بوده، استعفا می دهد.
مشهور است که تراژدی نویس رومی( senca) سنکا که در سال چهارم پیش ازمیلادی می زیسته است کتاب‌ها را با نگاه کردن از طریق یک کره شیشه ای پر آب که باعث بزرگنمایی می شده مطالعه می کرده است.
در حدود صد سال بعد از میلاد سنگ مخصوص مطالعه یا آنچه ما آنرا به اسم شیشه بزرگ نمایی کننده می شناسیم پدیدار شد.
یک کره شیشه ای بود که در مقابل متن مورد مطالعه قرار داده می شدتا حروف را بزرگ نماید. و این وسیله راهبان پیررا قادر به مطالعه کرد و احتمالا نخستین وسیله کمک بینایی بوده است.
گفته می شود که چینی‌ها عینک را دو هزار سال قبل تر از ونیزیها ساخته اند ولی ظاهرا آنها این وسیله را تنها برای مراقبت چشم در برابر نیروهای شیطانی استفاده کرده اند.
در سال 1289در یک کتاب نوشته شده :من به قدری در اثر کهولت سن ناتوان شده ام که بدون وسیله ای معروف به نام عینک نمی توانم بخوانم و یا بنویسم،اخیرا این وسیله برای بهبود بینایی افراد مسن اختراع شده است. او اظهار می دارد که بیست سالی بیش نیست که هنر عینک سازی که از مفید ترین هنرهای روی زمین است کشف شده است،و من خودم فردی را که عینک برای نخستین بار ساخته دیده ام و با او صحبت کرده ام. اما متاسفانه نام نخستین ابداع کننده ناشناخته مانده است.
نخستین عدسی‌های عینک از جنس کوارتز بودند زیرا شیشه هنوز ابداع نشده بود عدسی‌ها بر روی فریم‌های از جنس استخوان و فلز و حتی چرم سوار می شدند.
استفاده از عینک از ایتالیا به کشورهایی دیگر مانند فرانسه، آلمان و اسپانیا نیز گسترش یافت.
در سال 1629 درانگلستان یک شرکت عینک سازی تاسیس شد، در آرم آن سه عینک دیده می شد و شعار این بود:امکان جدید برای افراد مسن…

The invention of glasses made a great change in human life. The story of the history of glasses is very long. The first inventor of glasses is unknown. The Romans were the first to discover that glass could be used when reading to improve vision. They made small circles with magnifying glass to improve their vision.
The first spectacles that humans could see were made in Italy in the 13th century. The protruding glass lenses were housed inside wooden or leather frames.
These frames were made of animal horns. The frames were either placed on the nose or fastened to the back with a device.
Evidence suggests that in the time of the ancient Egyptians, Greeks, and Romans, there were no visual aids. According to a letter from a Roman man written a hundred years before Christ, he resigned because he was too old to study and relied on his slaves for his work.
It is known that the Roman tragedy writer (senca) Seneca, who lived in the fourth year BC, read books by looking through a water glass that magnified.
About a hundred years after Christ, the study stone or what we know as the magnifying glass appeared.
It was a glass sphere that was studied in front of the text to enlarge the letters. And this device enabled the monks of Pierre to study, and was probably the first means of visual aid.
The Chinese are said to have made the glasses two thousand years before the Venetians, but apparently they used the device only to protect the eyes from evil forces.
In a book written in 1289: I am so disabled due to old age that I can not read or write without a device known as glasses, this device has recently been invented to improve the vision of the elderly. He states that it has been less than twenty years since the art of making spectacles, one of the most useful arts on earth, was discovered, and that I myself have seen and talked to the person who first made spectacles. Unfortunately, the name of the first inventor remains unknown.
The first spectacle lenses were made of quartz because glass had not yet been invented. The lenses mounted on frames made of bone, metal, and even leather.
The use of glasses spread from Italy to other countries such as France, Germany and Spain.
In 1629, a spectacle company was founded in England, with three glasses in its logo and the slogan was: A new possibility for the elderly…